Informatyzacja diagnostyki obrazowej i świadczeń medycznych do poprawy obsługi pacjentów Szpital


„Informatyzacja diagnostyki obrazowej i świadczeń medycznych do poprawy obsługi pacjentów Szpitala Powiatowego w Sochaczewie”

 

Z końcem II kwartału br., zgodnie z wcześniejszymi planami i zapisami umowy o dofinansowanie zakończyła się realizacja projektu pn. „Informatyzacja diagnostyki obrazowej i świadczeń medycznych do poprawy obsługi pacjentów Szpitala Powiatowego w Sochaczewie”.

W ramach projektu wdrożone zostały rozwiązania ICT, umożliwiające automatyzację szeregu procesów realizowanych w szpitalu wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia, a także zamontowanie dwóch punktów dostępu do informacji (PIAP), zlokalizowanych poza siedzibą Szpitala.

To kolejne przedsięwzięcie Szpitala zakończone sukcesem.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II "Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza”, Działania 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych, tj. 2 353 786,93 zł, pozostałe środki pochodzą od Beneficjenta. Wartość wydatków kwalifikowalnych projektu to 2 769 161,10 zł. Wartość całkowita projektu: 2 989 770,76 zł.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013