Termomodernizacja budynków ZOZ

  

Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie przy ul. Batalionów Chłopskich 3/7 w dniu 31.10.2014r. podpisał umowę na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynków ZOZ „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie”- Etap IV - Termomodernizacja bloku E”, w formie dotacji i pożyczki.


Inwestycja dofinansowana jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (
www.wfosigw.pl), w formie dotacji, w kwocie 61.676,00 zł.

oraz

Inwestycja dofinansowana jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (www.wfosigw.pl), w formie pożyczki, w kwocie 185.030,00 zł.


Całkowity koszt inwestycji wynosi 305.616,97 zł. Wkład własny Szpitala stanowi kwotę 58.910,97 zł.


Inwestycja została rozpoczęta dnia 15.09.2014r. Wykonywane prace są zgodnie z projektem – Termomodernizacja ścian i dachu budynku bloku E wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz naprawą rampy wjazdowej i tarasu tego budynku.


Efekt ekologiczny:

  • planowana ilość zaoszczędzonego ciepła w wyniku termomodernizacji bloku E wynosi 875,84 GJ/rok


Efekty dodatkowe:

  • polepszenie warunków pracy pracowników;
  • zwiększenie wartości budynku;
  • poprawa estetyki ścian zewnętrznych bloku E.