Opieka duszpasterska

Pacjenci przebywający w Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie mają możliwość korzystania z opieki duszpasterskiej i realizacji potrzeb religijnych zgodnie ze swoim wyznaniem.

WYZNANIE RZYMSKOKATOLICKIE
- Indywidualną posługę duszpasterską sprawuje w Szpitalu kapelan wyznania rzymskokatolickiego ks. Andrzej Kita.
- W sytuacjach nagłych i sprawach pilnych można się kontaktować telefonicznie całodobowo z kapelanem pod nr tel. 511-350-117.
- W Szpitalu znajduje się kaplica szpitalna na Ip. budynku C, w której odbywają się Msze Święte i Nabożeństwa.
- Komunia Święta, sakrament chorych i spowiedź dla chorych leżących w oddziałach szpitalnych odbywa się w dni powszednie od godz. 16.30, a w niedzielę i święta od godz. 10.30.
   
W przypadku gdy pacjent (lub jego najbliższe osoby) poprosi o opiekę duchową kapłanów innego wyznania - ma prawo samodzielnie (lub przez wskazaną osobę) bądź pielęgniarkę zawiadomić duchownego wskazanej przez siebie religii. Kontakt z parafiami innych wyznań:

WYZNANIE EWANGELICKO-AUGSBURSKIE
Parafia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Żyrardowie
ul. Żeromskiego 7c, 96-300 Żyrardów
Tel. (46) 855-10-68

WYZNANIE MARIAWICKIE
Parafia św. Jana Chrzciciela i Matki Bożej Różańcowe w Lesznie
ul. Sochaczewska 67, 05-084 Leszno k/Błonia
Tel. (22) 725-80-29

WYZNANIE PRAWOSŁAWNE
Prawosławna Parafia św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie
ul. Wolska 138/140, 01-126 Warszawa
Tel. (22) 836-68-16

WYZNANIE GREKOKATOLICKIE
Cerkiew Parafialna p.w. Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy
ul. Miodowa 16, 00-246 Warszawa
Tel. (22) 831-17-18