Depozyt szpitalny
  1. Pacjenci Szpitala Powiatowego w Sochaczewie mają możliwość pozostawienia ubrań w szatni depozytów ubrań oraz przedmiotów wartościowych w depozycie Szpitala.
  2. Szpital zapewnia odpowiednie warunki przechowywania rzeczy znajdujących się w szatni depozytów ubrań.
  3. Pacjent ma prawo złożyć depozyt zarówno w chwili przyjęcia do szpitala, jak też w oddziale na którym pacjent przebywa na czas trwania zabiegu operacyjnego lub badania diagnostycznego.
  4. Depozyt pobiera się w sytuacjach:

a) Pacjent nieprzytomny, nieletni, w ciężkim stanie ogólnym, z zaburzeniami psychicznymi itp., a rodzina/osoba upoważniona przez pacjenta  nie może wziąć przedmiotów do domu.

b) Na wyraźne życzenie pacjenta  pomimo możliwości zabezpieczenia przedmiotów we własnym zakresie.

W przypadku nie złożenia przez pacjenta do depozytu posiadanych rzeczy wartościowych lub nie przekazania rzeczy wartościowych osobie towarzyszącej, personel szpitala oraz Szpital zwolniony jest od ponoszenia odpowiedzialności w tym zakresie.