Edukacja zdrowotna

W Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie realizujemy działania z zakresu promocji i edukacji zdrowotnej.

Istotą promocji zdrowia jest edukacja realizowana przez personel medyczny Szpitala ukierunkowana na zdrowie pozytywne, to znaczy są to działania świadome i dobrowolne, prowadzące do stworzenia sposobności uczenia się zachowań, które sprzyjają zdrowiu lub modyfikowaniu dotychczasowych przyzwyczajeń.

W ramach edukacyjnych w zakresie profilaktyki chorób natomiast personel Szpitala ukierunkowany jest na przekazanie pacjentom niezbędnej wiedzy w zakresie uniknięcie zachorowania lub przeciwdziałania jego odległym skutkom. Realizowane podejście terapeutyczne natomiast umożliwia pacjentom nabycie i utrzymanie zdolności, która pozwoli im kierować własnym życiem w sytuacji choroby. Jest to proces ciągły i powinien być  zintegrowany oraz realizowany poza szpitalem.

Prowadzona edukacja zdrowotna zawiera rozwijanie świadomości, autoedukację i psychospołeczne wsparcie uwzględniające stan choroby i działania opiekuńcze. Edukacja terapeutyczna zakłada pomoc pacjentom i ich rodzinom w rozumieniu choroby i terapii, rozwinięcie współpracy z pracownikami ochrony zdrowia, która umożliwi zdrowsze życie i utrzymanie lub udoskonalenie jakości życia. W odniesieniu do osób chorych przewlekle, celem nadrzędnym edukacji zdrowotnej jest ułatwienie zmiany zachowań, poprawa stanu zdrowia, powrót do sprawności oraz samodzielność w radzeniu sobie z chorobą.

Edukacja zdrowotna odbywa się w formie bezpośrednich rozmów personelu medycznego z pacjentami i ich najbliższymi, pogadanek, instruktażu, czy też poprzez przekazywanie pisemnych materiałów edukacyjnych, które przygotowaliśmy dla naszych pacjentów, w tym między innymi:


1. Karmienie-piersia.pdf

2. Samokontrola-cukrzycy.pdf

3. Zdrowe-i-bezpieczne-dziecko.pdf

4. Abc-profilaktyki-przeciwodlezynowej.pdf

5. Instruktaz-wykonania-iniekcji.pdf

6. Zalecenia-dietetyczne-po-wszczepieniu-balonu.pdf

7. Zalecenia-dietetyczne-po-resekcji-zoladka.pdf

8. Zalecenia-dietetyczne-po-wszcz.opaski.pdf

9. Profilaktyka-raka-szyjki-macicy.pdf

10. Profilaktyka-nowotworu-piersi.pdf

11. Wszystko-o-laktacji.pdf

12. Karmienie-naturalne-inwestycja.pdf

13. Profilaktyka-nawrotow-choroby.pdf

14. Zyj-zdrowo-i-z-trzezwym-umyslem.pdf