Rada Społeczna

 

Rada Społeczna działająca w Zespole Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie jest organem inicjującym, doradczym oraz opiniującym podmiotu tworzącego i Dyrektora Szpitala.

Została powołana przez Radę Powiatu w Sochaczewie uchwałą nr IX/50/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku (ze zmianą w postaci uchwały nr XV/89/2016 z dnia 30 marca 2016 roku) w następującym składzie: 


 Jolanta Gonta                            -         Przewodniczący Rady Społecznej, Starosta Sochaczewski;


Andrzej Kierzkowski

 

-

członek Rady Społecznej, przedstawiciel Rady Powiatu Sochaczewskiego;

Iwona Diduszko

 

-

członek Rady Społecznej, przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego;

Sylwester Kaczmarek

 

-

członek Rady Społecznej, przedstawiciel Miasta Sochaczew;

Czesław Ćwikliński

 

-

członek Rady Społecznej, przedstawiciel Gminy Sochaczew;

Monika Wideńska

 

-

członek Rady Społecznej, przedstawiciel Gminy Brochów;

Roman Kujawa

 

-

członek Rady Społecznej, przedstawiciel Gminy Iłów;

Dariusz Sączewa

 

-

członek Rady Społecznej, przedstawiciel Gminy Młodzieszyn;

Czesław Podrażka

 

-

członek Rady Społecznej, przedstawiciel Gminy Nowa Sucha;

Grzegorz Kropiak

 

-

członek Rady Społecznej, przedstawiciel Gminy Rybno;

Antonina Gigier

 

-

członek Rady Społecznej, przedstawiciel Gminy Teresin.