Termomodernizacja budynków ZOZ „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie”- Etap III


Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie przy ul. Batalionów Chłopskich 3/7 w dniu 05.09.2012r. podpisał umowę na dofinansowanie realizacji zadania pt.: „Termomodernizacja budynków ZOZ „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie”- Etap III - Termomodernizacja bloku A”

Inwestycja dofinansowana jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (www.wfosigw.pl)

Całkowity koszt inwestycji wynosi 574.407,34 zł, z czego 45% (230.455,94zł) jest kwotą dofinansowaną z WFOŚiGW w Warszawie. Kwota 343.951,40zł stanowiła wkład własny Szpitala.

Inwestycja została rozpoczęta dnia 09.07.2012r. Wykonywane prace są zgodnie z projektem - prace związane z ociepleniem ścian zewnętrznych bloku A łącznie z dociepleniem stropodachu, wymianą stolarki okiennej tego budynku.

Efekt ekologiczny:
• obniżenie zużycia gazu ziemnego – zgodnie z wcześniejszymi obliczeniami.


Efekty dodatkowe:
• poprawa estetyki ścian zewnętrznych bloku A.