Modernizacja układu technologicznego biologicznej oczyszczalni ścieków - Etap III


W listopadzie 2011 roku Szpital Powiatowy w Sochaczewie zakończył III (ostatni) etap modernizacji biologicznej oczyszczalni ścieków.

Inwestycja dofinansowana była z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (www.wfosigw.pl)
Połowa kosztu realizacji całości inwestycji została pokryta w formie dotacji przez WFOŚiGW w Warszawie. Łącznie szpital pozyskał 451 852,86 zł (dotacja na III etap wyniosła 104 860,93 zł).

Przed wykonaniem III etapu modernizacji osad nadmierny powstający w trakcie oczyszczania ścieków był gromadzony na poletkach osadczych. Zbieranie odwodnionego osadu wymagało dużego nakładu pracy ręcznej. Po modernizacji osad jest odwadniany w prasie i transportowany mechanicznie. Obecny system odwadniania osadu jest bezpieczny dla środowiska naturalnego. Koszt realizacji zadania jest niższy od przewidywanego kosztu renowacji istniejących poletek osadczych.

Całość prac modernizacyjnych doprowadziła do istotnych zmian w technologii i wyposażeniu obiektu:
- wymieniono osadniki wtórne zmieniając jednocześnie system cyrkulacji osadu
- zmieniono system napowietrzania komór kontaktowych i komory stabilizacyjnej
- wymieniono kratę koszową na sito pionowe
- zamontowano prasę do odwadniania osadu.

Uzyskane efekty to:
- bardzo dobra jakość ścieków oczyszczonych; badania laboratoryjne wykazują wyższą jakość odprowadzanych ścieków od wody płynącej w Bzurze
- zmniejszenie uciążliwości oczyszczalni dla otoczenia
- zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.