Poradnia Chirurgii Przewodu Pokarmowego
PORADNIA CHIRURGII PRZEWODU POKARMOWEGO
ul. Batalionów Chłopskich 3/7
96-500 SochaczewW poradni przyjmują:

lek. J. Hudyka
lek. A. Papierowski

Rejestrować można się osobiście w Rejestracji ogólnej w następujących godzinach:

Poniedziałek- 7.30 - 18.00
Wtorek- 7.30 - 18.00
Środa- 7.30 - 18.00
Czwartek- 7.30 - 18.00
Piątek- 7.30 - 16.00

bądź telefonicznie pod numerem: tel. (46) 864-97-00Poradnia Chirurgii Przewodu Pokarmowego tel. (46) 864-97-44


- Wymagane jest skierowanie do Poradni Chirurgii Przewodu Pokarmowego!

Pacjent jest zobowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących.