Modernizacja układu technologicznego biologicznej oczyszczalni ścieków - Etap II


Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie przy ul. Batalionów Chłopskich 3/7 w dniu 01 lipca 2010r. ukończył II – etap inwestycji pt.: „Modernizacja układu technologicznego biologicznej oczyszczalni ścieków”.

Inwestycja dofinansowana była z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (www.wfosigw.pl)
Całkowity koszt inwestycji wynosi 353.349,97zł z czego 50% (176.674,99zł) była kwotą dofinansowaną z WFOŚiGW w Warszawie. Kwota 176.674,98zł stanowiła wkład własny Szpitala.

Inwestycja została rozpoczęta dnia 15 czerwca 2010 roku. W trakcie realizacji zadania wykonano następujące prace:
• zdemontowano areatory powierzchniowe i strumienice w komorach tlenowych i komorze stabilizacji osadu.
• zdemontowano i zamontowano nowe barierki .
• zdemontowano szafki sterownicze.
• dokonano wymiany pokryć wiat - położono blachę trapezową.
• oczyszczono konstrukcję pełnościenną ścian wewnętrznych i zewnętrznych BIOBLOKU i pomalowano farbami nawierzchniowymi, farbami epoksydowymi oraz farbami chlorokauczukowymi.
• zamontowano koryto doprowadzające do komór tlenowych z piaskownika poziomego z zastawkami.
• zamontowano przelew międzykomorowy.
• zamontowano ruszty napowietrzające z dyfuzytorami dyskowymi.


Efekt ekologiczny:
•zredukowano ładunki zanieczyszczeń w wyniku lepszego oczyszczania ścieków;
•zmniejszyła się ilość osadu ściekowego pozostającego na poletkach osadowych;
•zmniejszeniu uległa ilość powstających skratek w wyniku lepszego rozdrabniania ścieków surowych.