Termomodernizacja budynków ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie - Etap II


Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie przy ul. Batalionów Chłopskich 3/7 w dniu 11.09.2009r. ukończył II – etap inwestycji pt.: „Termomodernizacja budynków ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie”- Etap II : Termomodernizacja ścian zewnętrznych Bloku B i C łącznie z dociepleniem stropodachów.

Inwestycja dofinansowana była z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (www.wfosigw.pl)
Całkowity koszt inwestycji wynosi 411.474,98zł z czego 50% (205.737,49zł) była kwotą dofinansowaną z WFOŚiGW w Warszawie. Kwota 205.737,49zł stanowiła wkład własny Szpitala.

Inwestycja została rozpoczęta dnia 03.06.2009r. Wykonano – zgodnie z projektem - prace związane z ociepleniem ścian zewnętrznych bloku B i C oraz docieplono stropodachy tychże budynków, wymieniono także stolarkę drzwiową.

Efekt ekologiczny:
• obniżenie zużycia oleju opałowego – zgodnie z wcześniejszymi obliczeniami.
• zmniejszenie opłat środowiskowych.

Efekty dodatkowe:
• poprawa estetyki ścian zewnętrznych bloku B i C.