Oddział Psychiatryczny II
ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY II

Oddziałem kieruje:
Ordynator - lekarz Elżbieta Świderska

Oddziałowa – Ewa Kluczyk

Kontakt:
Sekretariat – (46) 864 98 09
Ordynator – (46) 864 98 07
Gabinet Lekarski – (46) 864 98 27
Oddział II A – (46) 864 98 22
Oddział II B – (46) 864 98 23
Oddział II C – (46) 864 98 24


Liczba łóżek - 63


Możliwości diagnostyczne i lecznicze:

Oddział Psychiatryczny II jest oddziałem żeńskim, który dysponuje 63 łóżkami w pokojach 2, 4 i 5 osobowych. Oddział składa się z następujących części:
• Oddział A i B są oddziałami zamkniętymi
• C i D – oddziały otwarte na I piętrze.

Oddział posiada nowocześnie wyposażone sale szpitalne i zabiegowe dostosowane do potrzeb pacjentów z różnymi zaburzeniami psychicznymi, również do potrzeb niepełnosprawnych z szeroko rozbudowanym oddziałem terapii zajęciowej.

Oddział Psychiatryczny II przyjmuje pacjentki ze wszelkimi rodzajami zaburzeń psychicznych w celu diagnostyki, leczenia i rehabilitacji. W szczególności oddział zajmuje się leczeniem depresji, schizofrenii, uzależnienia od alkoholu oraz zaburzeń psychicznych wieku podeszłego.

Diagnostyka i leczenie w przypadku zaburzeń psychicznych obejmuje:
• badania diagnostyczne wykonywane pod opieką personelu – EKG, EEG, TK, RTG oraz konsultacje lekarzy innych specjalności,
• farmakoterapię i psychoterapię,
• ścisłe monitorowanie stanu psychicznego poprzez badania lekarskie i obserwacje pielęgniarskie.

Poza leczeniem farmakologicznym pacjenci przebywający w szpitalu mogą korzystać:
• z pomocy psychologicznej (praca indywidualna i grupowa);
• z psychoedukacji (pomoc w rozumieniu objawów choroby i wzbudzanie motywacji do leczenia, pomoc w rozpoznaniu emocji, radzenia sobie ze stresem, sytuacje interpersonalne, problematyka uzależnień);
• z zajęć z psychorysunku;
• z treningów relaksacyjnych;
• z terapii zajęciowej (zajęcia plastyczne, kulinarne, muzyczne, sportowe, spacery, wycieczki, zabawy taneczne, dyskoteki, okolicznościowe imprezy artystyczne, konkursy szachowe z nagrodami, terapia w czynnościach dnia codziennego).

Zajęcia prowadzone są przez psychologów i terapeutów zajęciowych, odbywają się regularnie, pacjentki uczestniczą w nich na zasadzie dobrowolności.

Oddział Psychiatryczny II zatrudnia wysoko wykwalifikowany personel lekarski, psychologów, psychoterapeutów, pielęgniarki, terapeutów zajęciowych i pracowników socjalnych oraz personel pomocniczy, który stale podnosi swoje kwalifikacje dając gwarancję świadczenia usług na najwyższym poziomie.

Oddział Psychiatryczny II spełnia wymagania i posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia stażów cząstkowych specjalizacji lekarskich.

W Oddziale Psychiatryczny II jest przestrzegane prawo pacjenta zgodnie z Kartą Praw Pacjenta.


Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:

tel. 800 - 190 - 590    (z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna pn. - pt. w godz. 9:00 - 21:00


Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

Sekretariat:
tel.  (22) 532 - 82 - 50
fax. (22) 532 - 82 - 30
e-mail:sekretariat@bpp.gov.pl

Przyjęcia interesantów w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta
Poniedziałek - piątek w godzinach od 9:00 do 15:00


ZASADY PRZYJĘĆ DO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO

Pacjenci, zgłaszający się do Szpitala Psychiatrycznego mogą być przyjmowani:

1. w trybie planowym
2. w trybie nieplanowym ze skierowaniem lub bez skierowania
3. w trybie nagłym

W przypadku braku miejsc, pacjenci są zapisywany na listę oczekujących na przyjęcie do Oddziału.

W sytuacjach przewidzianych prawem przyjęcia do Szpitala Psychiatrycznego odbywa się na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Nadzór nad przestrzeganiem zapisów ustawy sprawuje Sąd Rejonowy w Sochaczewie i Sąd Okręgowy w Płocku.


INFORMATOR DLA PACJENTA

Informator dla pacjenta