Blok Operacyjny
BLOK OPERACYJNY

Blokiem Operacyjnym kieruje:
Kierownik Bloku Operacyjnego – lekarz Piotr Przybyłowski

Oddziałowa – Gabriela Gołębiowska


Kontakt:
Kierownik – (46) 864 96 10
Oddziałowa – (46) 864 96 10

Możliwości diagnostyczne i leczenie:

Blok Operacyjny stanowi wydzieloną, zamkniętą komórkę organizacyjną szpitala. Dostępny jest tylko dla osób bezpośrednio zaangażowanych w wykonywanie zabiegów operacyjnych. Usytuowanie Bloku Operacyjnego pozwala na szybką komunikację z:

• Oddziałem Ratunkowym
• Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii
• Zakładem Diagnostyki Obrazowej
• Centralną Sterylizacją
• Zakładem Diagnostyki Laboratoryjnej

Blok Operacyjnych jest utrzymywany w pełnej gotowości do natychmiastowego wykonania zabiegów operacyjnych o każdej porze z pełną obsadą i zabezpieczeniem Centralnej Sterylizacji.

Planowane zabiegi operacyjne odbywają się według ustalonego harmonogramu.
Operacje wykonywane są przez specjalistów poszczególnych oddziałów.


W strukturach Bloku Operacyjnego znajdują się:

• 3 sale operacyjne
• Sala wybudzeń
• Śluzy "brudne" i "czyste" dla personelu i dla pacjentów (podział na strefy o narastającym stopniu czystości mikrobiologicznej)
• Pomieszczenia przygotowawcze dla pacjentów
• Myjnie do chirurgicznego mycia rąk
• Magazyn materiałów sterylnych
• Pomieszczenia socjalne
• Pomieszczenia sanitarne

Sale operacyjne wyposażone są w system filtracji powietrza z pełną klimatyzacją i nawiewem. Tego typu rozwiązania uniemożliwiają przedostawanie się bakterii i zanieczyszczeń z innych pomieszczeń i utrzymania sterylnej czystości powietrza.

Blok Operacyjny wyposażony jest w nowoczesny sprzęt medyczny.
Stały dostęp do specjalistycznych konsultacji oraz diagnostyki obrazowej rtg, (tomografii komputerowej, laboratoryjnej i badań histopatologicznych również śródoperacyjnych (intra) poprawia bezpieczeństwo pacjenta i komfort pracy Zespołu.