Poradnia Chirurgii Stomatologicznej
PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ
ul. Batalionów Chłopskich 3/7
96-500 Sochaczew


W poradni przyjmuje: lek. stom. W. Jankowska-WydrychRejestrować można się osobiście w Poradni Chirurgii Stomatologicznej - gabinet nr 11,
bądź telefonicznie pod numerem: tel. (46) 864-97-10


Poradnia Chirurgii Stomatologicznej tel. (46) 864-97-10


- Do Poradni Chirurgii Stomatologicznej nie jest wymagane skierowanie!Ważne!

- Ostatni pacjent powinien zgłosić się do gabinetu na godzinę przed zakończeniem pracy poradni.