Poradnia Stomatologii Ogólnej
PORADNIA STOMATOLOGII OGÓŁNEJ
ul. Batalionów Chłopskich 3/7
96-500 Sochaczew


W poradni przyjmują:

lek. stom. W. Jankowska-Wydrych
lek. stom. B. Januszkiewicz
lek. stom. I. Łątka
lek. stom. K. Galas-Karwaszewska
lek. stom. B. Miłkowska-Apka
lek. stom. M. Sobczak
Rejestrować można się osobiście w Rejestracji ogólnej w następujących godzinach:

Poniedziałek- 7.30 - 18.00
Wtorek- 7.30 - 18.00
Środa- 7.30 - 18.00
Czwartek- 7.30 - 18.00
Piątek- 7.30 - 16.00

bądź telefonicznie pod numerem: tel. (46) 864-96-82Poradnia Stomatologii Ogólnej tel. (46) 864-95-24- Do Poradni Stomatologii Ogólnej nie jest wymagane skierowanie!


Ważne!

- Pacjenci przyjmowani są według kolejności wydawanych numerków

- Ostatni pacjent powinien zgłosić się do gabinetu na godzinę przed zakończeniem pracy poradni.