Poradnia Kardiologiczna
PORADNIA KARDIOLOGICZNA
ul. Batalionów Chłopskich 3/7
96-500 Sochaczew


W poradni przyjmuje:

lek. E. Piasecka-Krysiak
lek. K. Grenda-Kosiec
lek. J. Zambrzycki
lek. I. Graszka-Rogozińska
Rejestrować można się osobiście w Rejestracji ogólnej w następujących godzinach:

Poniedziałek- 7.30 - 18.00
Wtorek- 7.30 - 18.00
Środa- 7.30 - 18.00
Czwartek- 7.30 - 18.00
Piątek- 7.30 - 16.00

bądź telefonicznie pod numerem: tel. (46) 864-97-00Poradnia Kardiologiczna tel. (46) 864-97-05


- Wymagane jest skierowanie do Poradni Kardiologicznej!

Pacjent jest zobowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących.