Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedynej
PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ
ul. Batalionów Chłopskich 3/7
96-500 SochaczewW poradni przyjmują:

lek. M. Flanc
lek. T. Świdrowski
lek. P. Syrówka
lek. Ł. Malinowski
lek. T. Wysocki
lek. M. Bartoszewicz
lek. K. RzewuskiRejestrować można się osobiście w Rejestracji ogólnej w następujących godzinach:

Poniedziałek- 7.30 - 18.00
Wtorek- 7.30 - 18.00
Środa- 7.30 - 18.00
Czwartek- 7.30 - 18.00
Piątek- 7.30 - 16.00
Sobota- 8.00 - 11.00

bądź telefonicznie pod numerem: tel. (46) 864-97-00Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. (46) 864-95-08


- Wymagane jest skierowanie do Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej!

Pacjent jest zobowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących.