Poradnia Neurologiczna
PORADNIA NEUROLOGICZNA
ul. Batalionów Chłopskich 3/7
96-500 SochaczewW poradni przyjmuje: lek. M. Fengler-CzeczkoRejestrować można się osobiście w Rejestracji ogólnej w następujących godzinach:

Poniedziałek- 7.30 - 18.00
Wtorek- 7.30 - 18.00
Środa- 7.30 - 18.00
Czwartek- 7.30 - 18.00
Piątek- 7.30 - 16.00

bądź telefonicznie pod numerem: tel. (46) 864-97-00Poradnia Neurologiczna tel. (46) 864-97-04


- Wymagane jest skierowanie do Poradni Neurologicznej!

Pacjent jest zobowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących.


PORADNIA NEUROLOGICZNA
ul. Chodakowska 8
96-500 Sochaczew

W poradni przyjmuje: lek. M. Górnicka
Rejestrować można się osobiście w Rejestracji ogólnej przy ul. Chodakowskiej 8, bądź telefonicznie pod numerem: tel. (46) 863-32-23- Wymagane jest skierowanie do Poradni Neurologicznej!

Pacjent jest zobowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących.