Nocna i świąteczna opieka zdrowotna
Ubezpieczeni z terenu Powiatu Sochaczewskiego w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia (dorośli i dzieci) mogą korzystać z usług Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w naszym Szpitalu.


W ramach w/w rodzaju świadczeń pacjenci mogą korzystać z:
• Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej – Ambulatoryjnej (lekarz + pielęgniarka)
• Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej – Wyjazdowej (lekarz + pielęgniarka)NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA - AMBULATORYJNA


Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna udzielana jest w nagłych przypadkach niestanowiących zagrożenia życia świadczona jest:

w godzinach nocnych od 18.00 do 8.00 w dni powszednie;
• całodobowo w soboty, niedziele i w dni świąteczne oraz ustawowo wolne od pracy


Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna dotyczy tylko i wyłącznie przypadków nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia między innymi:
• zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością);
• infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką (wyższą niż 39°C), szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku;
• bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych;
• bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych;
• biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku;
• zatrzymanie wiatrów, stolca lub moczu;
• nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.;
• zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).

Pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.


Zasady korzystania
Osoby uprawnione do świadczeń zdrowotnych (dorośli i dzieci) w przypadku nagłego pogorszenia zdrowia korzystają z tej pomocy bezpłatnie i bez skierowania zgłaszając się do Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej przy ul. Batalionów Chłopskich 3/7 (wejście główne Szpitala). Należy dostarczyć dokument ubezpieczenia w NFZ.


Ważne!
Nie należy korzystać z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w celu uzyskania skierowania do specjalisty lub recept na leki w ramach leczenia chorób przewlekłych.NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA – WYJAZDOWA


Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna - Wyjazdowa – oznacza, że kiedy po godzinie 18, w soboty, niedziele i święta zachorujemy i nie będziemy mogli przyjść do pełniącej dyżur placówki ambulatoryjnej nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, możemy zatelefonować i poprosić o przyjazd lekarza lub pielęgniarki do domu. Pielęgniarska opieka wyjazdowa zapewnia ciągłość pielęgnacyjnych i pielęgniarskich zabiegów leczniczych np. zastrzyki, zmiana opatrunków itp. na zlecenie lekarza.

Uwaga: nie należy mylić podstawowej działalności pogotowia ratunkowego, którą jest ratownictwo medyczne, ze świadczeniami realizowanymi w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Jest to działalność wykonywana niezależnie od ratownictwa medycznego.

Zasady korzystania
Osoby uprawnione do świadczeń zdrowotnych (dorośli i dzieci) w przypadku nagłego pogorszenia zdrowia korzystają z tej pomocy bezpłatnie i bez skierowania. Od poniedziałku do piątku po godzinie 18, w soboty, niedziele i święta w przypadku, gdy nie będziemy mogli przyjść do Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, możemy zatelefonować i poprosić o przyjazd lekarza. Należy przygotować dokument ubezpieczenia w NFZ.

Zgłoszenia: tel. (46) 864 95 52


PAMIĘTAJ!

ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA W PRZYPADKACH:

- stanów bezpośredniego zagrożenia życia, w szczególności w sytuacji:
• utraty przytomności,
• złamań, upadków z wysokości,
• wypadków komunikacyjnych,
• nagłych zaburzeń świadomości,
• urazów wypadkowych powstałych w sytuacjach nagłych,
• nagłej duszności,
• porażenia prądem elektrycznym,
- porodu oraz dolegliwości związanych z ciążą;

W SYTUACJACH ZAGROŻENIA ŻYCIA KONIECZNE JEST UŻYCIE TELEFONU ALARMOWEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO 999 LUB 112.