Ogłoszenia konkursowe


Sochaczew 23.01.2017r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

 • usługi realizowane przez lekarzy w Oddziale Pediatrycznym z pododdziałem Neonatologicznym;
 • usługi realizowane przez lekarzy w Podstawowej Opiece Zdrowotnej.

 1. Ogłoszenie
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
 3. Oferta Konkursowa
 4. Wzór umowy


Sochaczew 14.12.2016r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy
 w Dziale Specjalistycznych Ambulatoryjnych Świadczeń Zdrowotnych (w Poradni Ginekologiczno-Położniczej)
 
Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie

 1. Ogłoszenie
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
 3. Formularz ofertowy
 4. Wzór umowy


Unieważnienie konkursu ofert

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert

Sochaczew 14.12.2016r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy
 w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej
 
Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie

 1. Ogłoszenie
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
 3. Formularz ofertowy
 4. Wzór umowy


Sochaczew 14.12.2016r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez:
 • lekarzy w jednostkach/komórkach organizacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie
 1. Szpitalny Oddział Ratunkowy;
 2. Oddział Pediatryczny z Pododdziałem Neonatologicznym;
 3. Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej;
 4. Oddział Ginekologiczno-Położniczy.

 1. Ogłoszenie
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
 3. Formularz ofertowy
 4. Wzór umowy
Sochaczew 15.11.2016r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez:
 • lekarzy w jednostkach/komórkach organizacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie
 1. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii;
 2. Oddziały Psychiatryczne;
 3. Oddział Pediatryczny z Pododdziałem Neonatologicznym;
 4. Oddział chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.
 • mgr rehabilitacji ruchowej w Dziale Rehabilitacji

 1. Ogłoszenie
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
 3. Formularz Ofertowy
 4. Wzór umowy


Sochaczew 15.11.2016r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej oraz Podstawowej Opiece Zdrowotnej
 Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie


 1. Ogłoszenie
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
 3. Formularz ofertowy
 4. Wzór umowy


Sochaczew 18/10/2016


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w Oddziale Chirurgii Ogólnej Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie (procedury medyczne w zakresie przepuklin)


 1. Ogłoszenie
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
 3. Formularz Ofertowy
 4. Wzór Umowy
Sochaczew 14/10/2016


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w Dziale Diagnostyki Medycznej Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie (USG ginekologiczne, w tym USG ciąży).
Sochaczew 14/10/2016


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w Dziale Specjalistycznych Ambulatoryjnych Świadczeń Zdrowotnych w Poradni:
 1. Diabetologicznej,
 2. Ginekologiczno-Położniczej
        Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie.


 1. Ogłoszenie
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
 3. Formularz ofertowy
 4. Wzór umowy


Rozstrzygnięcie Konkursu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert
Sochaczew 14/10/2016


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego"
w Sochaczewie: 1. Ogłoszenie
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
 3. Formularz ofertowy
 4. Wzór umowy


Rozstrzygnięcie Konkursu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert


Sochaczew 14/10/2016

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w jednostkach/komórkach organizacyjnych  Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego"
w Sochaczewie:
 1. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
 2. Szpitalny Oddział Ratunkowy,
 3. Oddział Ginekologiczno-Położniczy.Rozstrzygnięcie Konkursu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert
Sochaczew 19/09/2016


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w SochaczewieUnieważnienie konkursu ofert

Unieważnienie konkursu ofertSochaczew 26/07/2016


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w ramach

Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.
Rozstrzygnięcie Konkursu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

Sochaczew 26/07/2016

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w następujących

jednostkach/komórkach organizacyjnych 

Zespołu Opieki Zdrowotnej

"Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie:

 1. Oddział Wewnętrzno-Kardiologiczny,
 2. Oddział Chirurgii Ogólnej,
 3. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
 4. Oddziały Psychiatryczne,
 5. Szpitalny Oddział Ratunkowy.


 1. Ogłoszenie
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
 3. Formularz ofertowy
 4. Wzór umowySochaczew 27/06/2016


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez ratowników medycznych

w jednostkach/komórkach organizacyjnych

Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie 1. Ogłoszenie
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
 3. Formularz ofertowy
 4. Wzór umowy
Sochaczew 15/06/2016

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy

w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej 1. Ogłoszenie
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
 3. Formularz ofertowy
 4. Wzór umowyRozstrzygnięcie Konkursu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

Sochaczew 15/06/2016


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy

w Dziale Specjalistycznych Ambulatoryjnych Świadczeń Zdrowotnych

w Poradni Leczenia Uzależnień 1. Ogłoszenie
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
 3. Formularz ofertowy
 4. Wzór umowyRozstrzygnięcie Konkursu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert
Sochaczew 25/05/2016

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

wykonywania badań diagnostycznych na rzecz pacjentów
Szpitala Powiatowego w Sochaczewie,
 zgodnie ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert:

 
Wzory umów:


Odpowiedzi na zapytania:Rozstrzygnięcie Konkursu