Administracja

GODZINY PRACY ADMINISTRACJI

7:25 - 15:00DZIAŁ ADMINISTRACYJNY

SEKCJA KADR
Tel. 46 864-95-30

SEKCJA PROMOCJI I ROZWOJU
Tel. 46 864-95-21

ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH
Tel: 46 864-95-33

KANCELARIA SZPITALA
Tel. 46 864-95-01
e-mail: kancelaria@szpitalsochaczew.pl

ARCHIWUM ZAKŁADOWE
Tel: 46 864-95-23

KAPELAN SZPITALNY
Tel. 511-350-117

DZIAŁ EKONOMICZNY
SEKCJA KSIĘGOWOŚCI
Tel. 46 864-95-11

SEKCJA KONTRAKTOWANIA I ROZLICZEŃ
Tel. 46 864-95-40

SEKCJA PŁAC
Tel. 46 864-95-32

DZIAŁ LOGISTYKI
SEKCJA ZAKUPÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Tel. 46 864-95-55

SEKCJA TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNA
Tel. 46 864-95-60

SEKCJA INFORMATYKI I APARATURY MEDYCZNEJ
Tel. 46 864-95-22

SEKCJA ŻYWIENIA
Tel. 46 864-95-57

PRALNIA
Tel. 46 864-95-68


SAMODZIELNE STANOWISKO ds. BHP i Ppoż.
tel: 46 864-95-56