Działalność szpitala
Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie świadczy usługi medyczne w zakresie krótko- i długoterminowego lecznictwa zamkniętego, pomocy doraźnej stacjonarnej i wyjazdowej, diagnostyki, ambulatoryjnych porad specjalistycznych, rehabilitacji oraz stomatologii.

W zakres lecznictwa stacjonarnego wchodzą następujące oddziały:
 • Oddział Wewnętrzno - Kardiologiczny
 • Oddział Pediatryczny z Pododdziałem Neonatologicznym
 • Oddział Ginekologiczno - Położniczy
 • Oddział Chirurgii Ogólnej
 • Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Szpitalny Oddział Ratunkowy
 • Oddział Rehabilitacji Dziennej
 • Oddziały Psychiatryczne I i II z odcinkiem detoksykacyjnym


Ponadto w Szpitalu znajduje się:
 • Blok Operacyjny
 • Dział Specjalistycznych Ambulatoryjnych Świadczeń Zdrowotnych
 • Dział Stomatologii
 • Dział Rehabilitacji
 • Dział Diagnostyki Laboratoryjnej
 • Dział Diagnostyki Medycznej
 • Dział Pielęgniarstwa
 • Dział Higieny Szpitalnej
 • Apteka Zakładowa


  Oraz komórki organizacyjne obsługujące administracyjną i techniczną stronę funkcjonowania Szpitala:
  • Dział Administracyjny
  • Dział Ekonomiczny
  • Dział Logistyki
  • Samodzielne stanowisko ds. BHP i P/poż.