Oddział Chirurgii Ogólnej
ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ

Oddziałem kieruje:
Ordynator - lekarz Piotr Szenk
Z-ca Ordynatora - lekarz Artur Papierowski

Oddziałowa – Alina Kapusta


Kontakt:
Sekretariat – (46) 864 96 46
Gabinet Lekarski – (46) 864 96 40
Dyżurka pielęgniarek – (46) 864 96 41Liczba łóżek – 34


Możliwości diagnostyczne i lecznicze:

Bardzo dobra baza diagnostyczna szpitala (wysokiej jakości USG z możliwością badania dopplerowskiego, Tomografia Komputerowa, endoskopii - gastroskopii, kolonoskopia, rektoskopia) badania radiologiczne i pełna gama badań laboratoryjnych dają możliwości diagnozować i leczyć w oddziale wiele schorzeń.

W oddziale wykonuje się szeroki wachlarz zabiegów operacyjnych: – w zakresie chirurgii ogólnej: zabiegi w obrębie przewodu pokarmowego (żołądka, jelit), kamicy żółciowej z wykorzystaniem laparoskopu, z zakresu chirurgii chorób sutka, operacje żylaków kończyn dolnych z wykorzystaniem krio, operacje przepuklin z zastosowaniem siatek, operacje tarczycy oraz innego rodzaju zabiegi w sytuacjach nagłych - obrażenia wielonarządowe.

W oddziale realizujemy procedury ECPW (Endoskopowa Cholangiopankreatografia Wsteczna) -diagnostyki i bezoperacyjnego leczenia pacjentów z chorobami dróg żółciowych i trzustki. Zabiegi wykonywane w ten sposób są dla pacjentów znacznie mniej obciążające niż zabiegi wykonywane metodami tradycyjnymi i pozwalają na istotne skrócenie czasu hospitalizacji.

W oddziale wykonywane są również zabiegi operacyjne u dzieci powyżej 3 roku życia. Nowoczesne wyposażenie bloku operacyjnego pozwala na wykonywanie zabiegów operacyjnych w zakresie chirurgii ogólnej, dziecięcej, ortopedii i ginekologii. Istnieje możliwość korzystania z badań radiologicznych wykonywanych śródoperacyjnie.
Sala pooperacyjna usytuowana w obrębie bloku operacyjnego umożliwia obserwację chorego bezpośrednio po znieczuleniu ogólnym.

Dobrze wykształcona i stale podnosząca swoje kwalifikacje kadra lekarska oraz pielęgniarska zapewnia wysoki poziom usług. Dlatego staramy się, aby pobyt w oddziale wiązał się z jak największym poczuciem bezpieczeństwa naszych pacjentów.

Lekarze oddziału prowadzą Poradnię Chirurgii Ogólnej i Poradnię Onkologiczną zapewniając kontynuację leczenia podjętego w oddziale, udzielając rocznie kilku tysięcy porad.

Odział Chirurgii Ogólnej spełnia wymagania i posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia specjalizacji z chirurgii ogólnej.


Godziny wydawania posiłków

• śniadanie: 8:30 - 9:00
• obiad: 13:00 - 14:00
• kolacja: 17:00 - 18:00


Odwiedziny i kontakt z rodziną

Odwiedziny chorych odbywają się codziennie w godzinach 11.00 – 19.00.


Informator dla pacjenta

Informator dla pacjenta