Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

Oddziałem kieruje:
Ordynator - lekarz Krzysztof Rzewuski

Oddziałowa – Hanna Szafrańska

Telefony kontaktowe:
Sekretariat – (46) 864 96 46
Gabinet Lekarski – (46) 864 96 76
Dyżurka pielęgniarska – (46) 864 96 42Liczba łóżek – 31


Możliwości diagnostyczne i lecznicze:

Oddział Urazowo-Ortopedyczny dysponuje 31 łóżkami w salach 4-5 osobowych. Bardzo dobra baza diagnostyczna szpitala oraz możliwość wykonywania badań radiologicznych i pełnej gamy badań laboratoryjnych pozwalają na szybką i skuteczną diagnozę i leczenie.

Nowoczesna aparatura i wysokie kwalifikacje personelu umożliwiają wykonywanie bogatego spektrum zabiegów w zakresie chirurgii układu kostno – mięśniowego: zabiegi zespoleń z użyciem tradycyjnie stosowanych zespoleń płytkowych, gwoździ śródszpikowych stabilizowanych, stabilizatorów zewnętrznych, a także zabiegów wszczepiania endoprotez stawów biodrowych, kolanowych.

Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej prowadzi:

• leczenie operacyjne i nieoperacyjne chorych pourazowych w zakresie urazów narządu ruchu,
• leczenie w zakresie ortopedii operacyjnej (endoprotezoplastyka biodra i kolana oraz osteotomia, a także operacyjne leczenie w zakresie tkanek miękkich),
• leczenie obrażeń wielonarządowych i wielomiejscowych w obrębie narządu ruchu,
• leczenie powikłań pourazowych uszkodzeń narządu ruchu,
• profilaktykę przeciwzakrzepową oraz antybiotykoterapię,

Z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik prowadzimy leczenie urazów narządu ruchu oraz ich następstw. Leczymy zniekształcenia wrodzone i nabyte narządu ruchu oraz zmiany zwyrodnieniowe stawów.

Oddział ściśle współpracuje z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Działem Rehabilitacji, które znajdują się w strukturach naszego Szpitala. Jesteśmy na liście ministerialnej podmiotów upoważnionych do prowadzenia specjalizacji lekarzy w zakresie chirurgii urazowo-ortopedycznej.

Lekarze oddziału udzielają świadczeń zdrowotnych w poradni Urazowo-Ortopedycznej zapewniając kontynuację leczenia podjętego w oddziale, udzielają rocznie kilku tysięcy porad.


Godziny wydawania posiłków

• śniadanie: 7:45 - 8:00
• obiad: 13:00 - 14:00
• kolacja: 17:00 - 18:00


Godziny wydawania wypisów

• po godz. 14:00 w dniu wypisu w sekretariacie oddziału


Odwiedziny i kontakt z rodziną

Odwiedziny chorych odbywają się codziennie w godzinach 11.00 – 19.00.Informator dla Pacjenta

Informator dla pacjenta