Oddział Psychiatryczny I z Pododdziałem Detoksykacji
ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY I z PODODDZIAŁEM DETOKSYKACJI

Oddziałem kieruje:
p.o. Ordynator - lekarz Krystyna Gajewska

Oddziałowa – Halina Zydlewska

Kontakt:
Sekretariat – (46) 864 98 03
Ordynator – (46) 864 98 03
Gabinet Lekarski – (46) 864 98 01
Gabinet Lekarski – (46) 864 98 28
Oddział I A – (46) 864 98 04
Oddział I B – (46) 864 98 05
Oddział I C – (46) 864 98 06


Liczba łóżek:
Oddział Psychiatryczny I – 46
Pododdział Detoksykacji – 17


Możliwości diagnostyczne i lecznicze:

Odział Psychiatryczny I jest oddziałem męskim i liczy 46 łóżka, natomiast Pododdział Detoksykacji dysponuje 17 łóżkami.
Oddział Psychiatryczny I z Pododdziałem Detoksykacji składa się z następujących części:
• A – oddział obserwacyjny;
• B – pododdział detoksykacji
• C i D – oddziały otwarte na I piętrze.
Oddział A i B są oddziałami zamkniętymi.

Oddział posiada nowocześnie wyposażone sale szpitalne i zabiegowe dostosowane do potrzeb pacjentów z różnymi zaburzeniami psychicznymi, również do potrzeb niepełnosprawnych z szeroko rozbudowanym oddziałem terapii zajęciowej.

Oddział Psychiatryczny I przyjmuje pacjentów ze wszelkimi rodzajami zaburzeń psychicznych w celu diagnostyki, leczenia i rehabilitacji. W szczególności oddział zajmuje się leczeniem depresji, schizofrenii, uzależnienia od alkoholu oraz zaburzeń psychicznych wieku podeszłego.

Diagnostyka i leczenie w przypadku zaburzeń psychicznych obejmuje:
• badania diagnostyczne wykonywane pod opieką personelu – EKG, EEG, TK, RTG oraz konsultacje lekarzy innych specjalności,
• farmakoterapię i psychoterapię,
•ścisłe monitorowanie stanu psychicznego poprzez badania lekarskie i obserwacje pielęgniarskie.


Poza leczeniem farmakologicznym pacjenci przebywający w szpitalu mogą korzystać:
• z pomocy psychologicznej (praca indywidualna i grupowa)
• z psychoedukacji (pomoc w rozumieniu objawów choroby i wzbudzanie motywacji do leczenia, pomoc w rozpoznaniu emocji, radzenia sobie ze stresem, sytuacje interpersonalne, problematyka uzależnień)
• z zajęć z psychorysunku;
• z treningów relaksacyjnych
• z terapii zajęciowej (zajęcia plastyczne, kulinarne, muzyczne, sportowe, spacery, wycieczki, zabawy taneczne, dyskoteki, okolicznościowe imprezy artystyczne, konkursy szachowe z nagrodami, terapia w czynnościach dnia codziennego).

Zajęcia prowadzone są przez psychologów i terapeutów zajęciowych, odbywają się regularnie, pacjenci uczestniczą w nich na zasadzie dobrowolności.

Oddział Psychiatryczny I z Pododdziałem Detoksykacji zatrudnia wysoko wykwalifikowany personel lekarski, psychologów, psychoterapeutów, pielęgniarki, terapeutów zajęciowych i pracowników socjalnych oraz personel pomocniczy, który stale podnosi swoje kwalifikacje dając gwarancję świadczenia usług na najwyższym poziomie.

Oddział Psychiatryczny I z Pododdziałem Detoksykacji spełnia wymagania i posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia stażów cząstkowych specjalizacji lekarskich.

W Oddziale Psychiatryczny I z Pododdziałem Detoksykacji jest przestrzegane prawo pacjenta zgodnie z Kartą Praw Pacjenta.


Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:

tel. 800 - 190 - 590    (z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna pn. - pt. w godz. 9:00 - 21:00


Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

Sekretariat:
tel.  (22) 532 - 82 - 50
fax. (22) 532 - 82 - 30
e-mail:sekretariat@bpp.gov.pl

Przyjęcia interesantów w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta
Poniedziałek - piątek w godzinach od 9:00 do 15:00ZASADY PRZYJĘĆ DO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO

Pacjenci, zgłaszający się do Szpitala Psychiatrycznego mogą być przyjmowani:

1. w trybie planowym
2. w trybie nieplanowym ze skierowaniem lub bez skierowania
3. w trybie nagłym

W przypadku braku miejsc, pacjent jest zapisywany na listę oczekujących na przyjęcie do Oddziału.

W sytuacjach przewidzianych prawem przyjęcia do Szpitala Psychiatrycznego odbywa się na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Nadzór nad przestrzeganiem zapisów ustawy sprawuje Sąd Rejonowy w Sochaczewie i Sąd Okręgowy w Płocku.


Przyjęcie do Pododdziału Detoksykacji:

• Przyjęcie odbywa się na podstawie skierowania lekarskiego;
• Pacjent zgłaszający musi być trzeźwy;
• Pacjent przy przyjęciu jest kontrolowany alkomatem;
• Pacjent musi wyrazić pisemną zgodę na leczenie detoksykacyjne (leczenie trwa, conajmniej 10 dni)
• W przypadku braku miejsc, pacjent jest zapisywany na listę oczekujących na przyjęcie do Oddziału.INFORMATOR DLA PACJENTA

Informator dla pacjenta