Oddział Psychiatryczny I z Pododdziałem Detoksykacji
ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY I z PODODDZIAŁEM DETOKSYKACJI

Oddziałem kieruje:
P.o.Ordynatora - lekarz Krystyna Gajewska

Oddziałowa – Halina Zydlewska

Kontakt:
Sekretariat – (46) 864 98 03
Ordynator – (46) 864 98 01
Gabinet Lekarski – (46) 864 98 28
Oddział I A – (46) 864 98 04
Oddział I B – (46) 864 98 05
Oddział I C – (46) 864 98 06

e-mail: psych1_sek@szpitalsochaczew.pl

Liczba łóżek:
Oddział Psychiatryczny I – 53
Pododdział Detoksykacji – 10


Możliwości diagnostyczne i lecznicze:

Odział Psychiatryczny I jest oddziałem męskim i liczy 53 łóżka, natomiast Pododdział Detoksykacji dysponuje 10 łóżkami.
Oddział Psychiatryczny I z Pododdziałem Detoksykacji składa się z następujących części:
• A – oddział obserwacyjny;
• B – pododdział detoksykacji
• C i D – oddziały otwarte na I piętrze.
Oddział A i B są oddziałami zamkniętymi.

Oddział posiada nowocześnie wyposażone sale szpitalne i zabiegowe dostosowane do potrzeb pacjentów z różnymi zaburzeniami psychicznymi, również do potrzeb niepełnosprawnych z szeroko rozbudowanym oddziałem terapii zajęciowej.

Oddział Psychiatryczny I przyjmuje pacjentów ze wszelkimi rodzajami zaburzeń psychicznych w celu diagnostyki, leczenia i rehabilitacji. W szczególności oddział zajmuje się leczeniem depresji, schizofrenii, uzależnienia od alkoholu oraz zaburzeń psychicznych wieku podeszłego.

Diagnostyka i leczenie w przypadku zaburzeń psychicznych obejmuje:
• badania diagnostyczne wykonywane pod opieką personelu – EKG, EEG, TK, RTG oraz konsultacje lekarzy innych specjalności,
• farmakoterapię i psychoterapię,
•ścisłe monitorowanie stanu psychicznego poprzez badania lekarskie i obserwacje pielęgniarskie.


Poza leczeniem farmakologicznym pacjenci przebywający w szpitalu mogą korzystać:
• z pomocy psychologicznej (praca indywidualna i grupowa)
• z psychoedukacji (pomoc w rozumieniu objawów choroby i wzbudzanie motywacji do leczenia, pomoc w rozpoznaniu emocji, radzenia sobie ze stresem, sytuacje interpersonalne, problematyka uzależnień)
• z zajęć z psychorysunku;
• z treningów relaksacyjnych
• z terapii zajęciowej (zajęcia plastyczne, kulinarne, muzyczne, sportowe, spacery, wycieczki, zabawy taneczne, dyskoteki, okolicznościowe imprezy artystyczne, konkursy szachowe z nagrodami, terapia w czynnościach dnia codziennego).

Zajęcia prowadzone są przez psychologów i terapeutów zajęciowych, odbywają się regularnie, pacjenci uczestniczą w nich na zasadzie dobrowolności.

Oddział Psychiatryczny I z Pododdziałem Detoksykacji zatrudnia wysoko wykwalifikowany personel lekarski, psychologów, psychoterapeutów, pielęgniarki, terapeutów zajęciowych i pracowników socjalnych oraz personel pomocniczy, który stale podnosi swoje kwalifikacje dając gwarancję świadczenia usług na najwyższym poziomie.

Oddział Psychiatryczny I z Pododdziałem Detoksykacji spełnia wymagania i posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia stażów cząstkowych specjalizacji lekarskich.

W Oddziale Psychiatryczny I z Pododdziałem Detoksykacji jest przestrzegane prawo pacjenta zgodnie z Kartą Praw Pacjenta.

Rzecznik Praw Pacjenta MOW NFZ
Władysława Wójcik
Przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków pod adresem:
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

tel. (22) 582 84 15 lub (22) 582 84 16

Bezpłatna infolinia: 0 800 392 976
e-mail: rpp@nfz-warszawa.pl


Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
00-238 Warszawa, ul. Długa 38/40

tel./fax: (22) 635 75 78

Bezpłatna infolinia Biura: tel. 0-800-190-590
e-mail: sekretariat@bpp.waw.plZASADY PRZYJĘĆ DO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO

Pacjenci, zgłaszający się do Szpitala Psychiatrycznego mogą być przyjmowani:

1. w trybie planowym
2. w trybie nieplanowym ze skierowaniem lub bez skierowania
3. w trybie nagłym

W przypadku braku miejsc, pacjent jest zapisywany na listę oczekujących na przyjęcie do Oddziału.

W sytuacjach przewidzianych prawem przyjęcia do Szpitala Psychiatrycznego odbywa się na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Nadzór nad przestrzeganiem zapisów ustawy sprawuje Sąd Rejonowy w Sochaczewie i Sąd Okręgowy w Płocku.


Przyjęcie do Pododdziału Detoksykacji:

• Przyjęcie odbywa się na podstawie skierowania lekarskiego;
• Pacjent zgłaszający musi być trzeźwy;
• Pacjent przy przyjęciu jest kontrolowany alkomatem;
• Pacjent musi wyrazić pisemną zgodę na leczenie detoksykacyjne (leczenie trwa, conajmniej 10 dni)
• W przypadku braku miejsc, pacjent jest zapisywany na listę oczekujących na przyjęcie do Oddziału.


Pacjenci przyjmowani do szpitala powinni posiadać:

• Przybory toaletowe,
• Ręcznik,
• Piżamę i kapcie,
• Bieliznę osobistą,
• Sztućce.


INFORMACJE DLA PACJENTÓW

Informacje o stanie zdrowia pacjenta

Informacje o stanie zdrowia pacjenta można uzyskać na bieżąco od Ordynatora lub lekarza prowadzącego w godz. 11:00 – 14:00,
a w wyjątkowych przypadkach u lekarza dyżurnego.


Godziny wydawania posiłków

• śniadanie: 8:00 - 9:00
• obiad: 12:00 - 13:00
• kolacja: 17:00 - 18:00


Godziny wydawania wypisów

• po godz. 14.00 w dniu wypisu w sekretariacie oddziału


Odwiedziny i kontakt z rodziną

Odwiedziny chorych odbywają się w dni powszednie w godzinach 11.00 – 19.00 na stołówce lub świetlicy oddziałowej.

Odwiedzający powinni okrycia wierzchnie zostawić w szatni szpitalnej. Odwiedzający nie powinni przebywać w salach chorych. Nie należy przynosić pacjentom żywności i leków bez uzgodnienia z lekarzem prowadzącym lub Ordynatorem.

O przynoszonych rzeczach na Oddział, należy informować personel.

Po porozumieniu z lekarzem prowadzącym i pielęgniarką wskazana jest pomoc i współpraca najbliższych w pielęgnacji, rehabilitacji (zmiana pozycji ciała, ćwiczenia ruchowe w łóżku i poza łóżkiem, ćwiczenia oddechowe, oklepywanie).


Informator dla pacjenta

Informator dla pacjenta