Oddział Wewnętrzno-Kardiologiczny
ODDZIAŁ WEWNĘTRZNO-KARDIOLOGICZNY

Oddziałem kieruje:
Ordynator oddziału – lekarz Elżbieta Piasecka-Krysiak

Oddziałowa – Danuta Rychlica

Kontakt:
Sekretariat – (46) 864 96 75
Gabinet Lekarski – (46) 864 96 70
Dyżurka pielęgniarek strona żeńska – (46) 864 96 72
Dyżurka pielęgniarek strona męska – (46) 864 96 71
Sala „R” – (46) 864 96 77


Liczba łóżek – 73


Możliwości diagnostyczne i lecznicze:

Oddział Wewnętrzny wyróżnia się szerokim profilem leczonych pacjentów. W Oddziale hospitalizowani są pacjenci bez ustalonego wstępnie rozpoznania oraz pacjenci z przewlekłymi i powikłanymi chorobami wielu narządów. Najczęściej są to: choroba niedokrwienna serca, zawał mięśnia sercowego, nadciśnienie tętnicze, niedokrwienie mózgu wraz z udarem, przewlekła obturacyjna choroba płuc, cukrzyca, choroby przewodu pokarmowego.

Wykształcona kadra i nowoczesna aparatura (np. echokardiograf dopplerowski - Echo Serca, bieżnia ruchoma do prób wysiłkowych, zestawy do monitorowania EKG i ciśnienia tętniczego metodą Holtera) pozwalają uzyskać dobre rezultaty w rozpoznawaniu chorób serca.
Oddział ściśle współpracuje z lekarzami wykonującymi gastro-fiberoskopię, kolonoskopię oraz lekarzami wykonującymi radiologiczne badania diagnostyczne, łącznie z badaniem komputerowym (TK).

Oddział zapewnia dla swoich pacjentów konsultacje specjalistyczne z zakresu innych dziedzin medycyny: chirurgii, neurochirurgii, neurologii, urologii, anestezjologii, psychiatrii, laryngologii, okulistyki, ginekologii, dermatologii.

Dobrze wykształcona i stale podnosząca swoje kwalifikacje kadra lekarska oraz pielęgniarska zapewnia wysoki poziom usług. Dlatego staramy się, aby pobyt w oddziale wiązał się z jak największym poczuciem bezpieczeństwa naszych pacjentów.

Odział Wewnętrzny spełnia wymagania i posiada akredytację ministerstwa Zdrowia do prowadzenia specjalizacji lekarskich.


Godziny wydawania posiłków

• śniadanie: 8:00 - 9:00
• obiad: 12:30 - 13:30
• kolacja: 17:00 - 18:00


Godziny wydawania wypisów

• po godz. 13:30 w dniu wypisu w sekretariacie oddziału.Odwiedziny i kontakt z rodziną

Odwiedziny chorych odbywają się codziennie w godzinach 11.00 – 19.00.

Odwiedzający powinni okrycia wierzchnie zostawić w szatni szpitalnej. Odwiedzający nie powinni siadać na łóżkach ani przebywać w innych pomieszczeniach szpitalnych oddziału. Nie należy przynosić pacjentom potraw i płynów bez uzgodnienia z lekarzem prowadzącym lub Ordynatorem.

Po porozumieniu z lekarzem prowadzącym i pielęgniarką możliwa jest pomoc i współpraca najbliższych w pielęgnacji, rehabilitacji (zmiana pozycji ciała, ćwiczenia ruchowe w łóżku i poza łóżkiem, ćwiczenia oddechowe, oklepywanie) oraz aktywna pomoc w czasie karmienia szczególnie chorych leżących.


Informator dla Pacjenta

Informator dla pacjenta