Pododdział Neonatologiczny
PODODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY

Pododdziałem kieruje:
Koordynator Pododdziału Neonatologicznego - lekarz Ewelina Olkowicz

Z-ca Oddziałowej Oddz. Pediatrycznego ds. Neonatologii – Jolanta Szmajda-Kisiołek

Kontakt:
Dyżurka pielęgniarek - wcześniaki – (46) 864 96 26
Gabinet Lekarski – (46) 864 96 25
Dyżurka pielęgniarek i położnych (46) 864 96 32

Liczba łóżek - 11


Możliwości diagnostyczne i lecznicze:

Pododdział neonatologiczny związany jest z oddziałem położniczym, pracuje w systemie „Rooming In” tzn. matka z dzieckiem zalecanym przez UNICEF, polegającym na całodobowym przebywaniu matki z dzieckiem od momentu narodzin.

Pododdział Neonatologiczny wraz z Oddziałem Położniczym otrzymały tytuł „Szpital Przyjazny Dziecku” przyznany przez WHO i UNICEF, który wypełnia wszystkie “10 kroków do udanego karmienia piersią”.

Oddział liczy 11 łóżeczek i 6 inkubatorów do intensywnego nadzoru noworodka. Poprzez cały okres pobytu nad matką oraz dzieckiem czuwa i udziela wsparcia fachowy personel medyczny: lekarze, pielęgniarki, położne.

Przy każdym porodzie asystuje zespół położniczo-noworodkowy. Pierwszy kontakt matki z dzieckiem ma miejsce bezpośrednio po porodzie.

Pododdział od samego początku uczestniczy w realizacji Programu Wczesnego Wykrywania Wad Słuchu u Noworodka Prowadzonego przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka. To pozwoliło zasilić zasoby Oddziału w niezbędny sprzęt, podnosząc jakość opieki nad noworodkiem.

Dysponuje również aparaturą do terapii: zaburzeń oddychania CPAP, monitorującą podstawowe funkcje życiowe, leczenia żółtaczek patologicznych – lampy do fototerapii. Wykonujemy: podstawowe czynności pielęgnacyjne dotyczące noworodka, diagnostykę i leczenie chorego noworodka, badania przesiewowe dotyczące chorób metabolicznych i wad słuchu, szczepienia wg obowiązującego kalendarza szczepień, kompleksową ocenę rozwoju psychoruchowego noworodka. Zapewniony jest całodobowy nadzór lekarza pediatry.

Rodzice małych pacjentów wypisanych do domu mogą uzyskać całodobową poradę telefoniczną w razie problemów: pielęgnacyjnych, z karmieniem czy innych dotyczących okresu noworodkowego.

Całodobowa Porada telefoniczna dla rodziców małych pacjentów -
(46) 864 96 32Odwiedziny i kontakt z rodziną

Odwiedziny w Pododdziale Neonatologicznym oraz Oddziale Położniczym odbywają się
2 x dziennie w godzinach 11.30 – 12.30 oraz 16.00 – 17.00.

Ze względu na dobro matki i noworodka w pierwszej dobie po porodzie do Sali wchodzi tyko jedna osoba bezwzględnie zdrowa.

Odwiedzający powinni zostawić okrycia wierzchnie w szatni szpitalnej, gdzie dodatkowo powinni zaopatrzyć się w fartuchy ochronne. Odwiedzający nie powinni siadać na łóżkach ani przebywać w innych pomieszczeniach szpitalnych oddziału. Nie należy przynosić pacjentom potraw i płynów bez uzgodnienia z lekarzem prowadzącym lub Ordynatorem.