Szpitalny Oddział Ratunkowy
SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

Oddziałem kieruje:
p.o. Koordynatora SOR - lekarz Artur Kalisiewicz

Oddziałowa – Alicja Łażewska

Kontakt:
Obszar segregacji medycznej i przyjęć – (46) 864 96 00
Gabinet Lekarski – (46) 864 96 02Możliwości diagnostyczne i lecznicze:

Szpitalny Oddział Ratunkowy jest komórką szpitala, która ma za zadanie udzielanie świadczeń zdrowotnych całodobowo osobom dorosłym i dzieciom w stanie nagłego zachorowania lub zagrożenia życia, a w szczególności w razie wypadku, urazu lub zatrucia.

Oddział dokonuje zabezpieczenia medycznego pacjentów przed przyjęciem ich do oddziałów szpitalnych oraz organizuje transport do innych zakładów opieki zdrowotnej w razie konieczności leczenia specjalistycznego.

W strukturach SOR znajdują się:

Obszar segregacji medycznej i przyjęć, gdzie dokonuje się rejestracji i przyjęcia chorego, a także wyboru procedur leczniczych w stanach nagłych, ponadto udziela się informacji rodzinom poszkodowanych.
Sala obserwacyjna, gdzie prowadzi się obserwacje chorych z mniej nasilonymi objawami oraz chorych po zabiegach w krótkim znieczuleniu ogólnym.
Sala resuscytacyjno - zabiegowa - dzięki wyposażeniu w specjalistyczny sprzęt medyczny możliwe jest wykonywanie czynności z zakresu przywracania i podtrzymywania podstawowych czynności życiowych.
Gabinety konsultacyjne, w których udziela się specjalistycznych konsultacji lekarskich.
Transport sanitarny.

Mając na uwadze zadowolenie pacjentów ze świadczonych usług oraz w trosce o ich czas informujemy, że osoby niebędące w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia powinny zgłaszać się do Poradni Lekarza Rodzinnego, a poza godzinami pracy NZOZ do lekarza nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.


Informator dla Pacjenta

Informator dla pacjenta