Zasady przyjęć do szpitala
Pacjenci, zgłaszający się do Szpitala mogą być przyjmowani:
  • w trybie planowym
  • w trybie nieplanowym ze skierowaniem lub bez skierowania
  • w trybie nagłym

I. Pacjenci przyjmowani w trybie planowym:

1. Pacjent zgłasza się do rejestracji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego celem dokonania czynności administracyjnego przyjęcia do szpitala: podaje skierowanie do szpitala oraz dokumenty potwierdzające dane osobowe /dowód osobisty ewentualnie paszport, dokument potwierdzający ubezpieczenie oraz przynależność do oddziału NFZ, a dla obcokrajowiec rodzaj i numer karty pobytu lub EKUZ .
2. Pacjent podaje dane osoby, której można udzielić informacji o jego pobycie w szpitalu i stanie zdrowia.
3. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy potwierdza podpisem zgodę na hospitalizację oraz zgodę na udzielanie informacji o jego pobycie, stanie zdrowia i udostępnianie dokumentów lub oświadczenie o nieudzielaniu powyższych informacji.
4. Pacjent kierowany jest do przebieralni, gdzie osoba uprawniona dokonuje spisu w dwóch egzemplarzach rzeczy pacjenta – jeśli pozostawi rzeczy w depozycie. Jeden egzemplarz otrzymuje pacjent, drugi załączony jest do pozostawionych rzeczy.
5. Sanitariusz/ka zabiera z rejestracji historię choroby i odprowadza/zawozi pacjenta do oddziału.
6. Sanitariusz/ka przekazuje pacjenta i jego dokumentację personelowi oddziału.

II. Pacjenci przyjmowani w trybie nieplanowym ze skierowaniem lub bez skierowania:

1. Pacjent zgłasza się do rejestracji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
2. Pielęgniarka/rejestratorka informuje o przybyciu pacjenta lekarza dyżurnego SOR.
3. Pielęgniarka/rejestratorka dokonuje czynności rejestracyjnych na podstawie dokumentów jak w punkcie I.1. W przypadku gdy stan zdrowia pacjenta na to nie pozwala dane te są zbierane w gabinecie gdzie pacjent jest badany lub od rodziny/opiekuna pacjenta.
4. Wskazuje pacjentowi poczekalnię lub gabinet, w którym pacjent będzie badany.
5. Lekarz dyżurny SOR bada pacjenta, podejmuje decyzje dotyczące dalszego postępowania diagnostyczno-leczniczego.
6. Lekarz dyżurny SOR decyduje o przyjęciu lub odmowie przyjęcia pacjenta do szpitala.
8. Dalsze czynności związane z przyjmowaniem pacjenta do szpitala odbywają się jak w punkcie I 4-6.

III. Pacjenci przyjmowani w trybie nagłym:

1. W pierwszej kolejności zaopatrywani są pacjenci w stanie bezpośredniego zagrożenia życia.
2. Lekarz SOR zobowiązany jest do natychmiastowej oceny stanu zdrowia i podjęcia działań zależnych od tej oceny.
3. Decyzję dotyczącą postępowania z pacjentem /hospitalizacja, transport do innego ośrodka, diagnostyka inwazyjna, zabieg operacyjny/ podejmowane są przez lekarza SOR lub zespół lekarzy zgodnie z najlepszą wiedzą i aktualnymi standardami medycznymi odnoszącymi się rozpoznania choroby ustalonego lub prawdopodobnego.
4. Lekarz dyżurny zleca przyjęcie pacjenta do oddziału.
5. Czynności rejestracyjne wykonywane są po wykonaniu czynności medycznych.
6. W przypadku pozostawienia w SOR rzeczy pacjenta nieprzytomnego wykonywany jest ich spis oraz przekazanie tych rzeczy do szpitalnego magazynu ubraniowego. Rzeczy wartościowe przekazywane są do depozytu.

Odmowa przyjęcia do szpitala

W przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala lekarz SOR:

1. Udziela pacjentowi wskazówek dotyczących dalszego postępowania i leczenia.
2. Wydaje pacjentowi kartę informacyjną SOR.


Pacjenci przyjmowani do szpitala powinni posiadać:
  • przybory toaletowe,
  • ręcznik,
  • piżamę i kapcie,
  • bieliznę osobistą.

Szpital zabezpiecza wyżej wymienione rzeczy w przypadkach, kiedy pacjent ich nie posiada.